logo

Upravljanje brendovima

Upravljanje brendovima je poput brige o vlastitoj djeci. Vrlo je bitno na koji se način brendovi razvijaju, jesu li zdravi (kvalitetni), jesmo li s njima proveli dovoljno vremena u fazi odrastanja, odgovoramo li i dalje na svako pitanje potrošača, u kojem su društvu (kako su pozicionirani) i nalaze li se na dovoljno polica. Svaka faza odrastanja ima svoju logiku i mehanizme koje je potrebno primijeniti.