logo

Strategija

Mala i srednja poduzeća najčešće nemaju planirano marketinško djelovanje jer najviše vremena posvećuju proizvodnji, a tek djelomično prodaji i distribuciji. Planski pristup marketingu osigurava dugoročni rast. Prilikom strateškog marketinškog promišljanja u obzir treba uzeti ciljne skupine za plasman marketinških poruka te samih proizvoda, analizu trenutnog stanja, konkurenciju, trenutno i željeno pozicioniranje te prodajne i komunikacijske ciljeve. Tek nakon toga možemo zajednički donijeti odluku kroz koje kanale ćemo uputiti poruke, koliko često, kada te koliko će nas to koštati.