logo

Jeste li za kratku (virtualnu) kavu?

Sjedište

Wrhovski d.o.o.

Trg kralja Zvonimira 1
48000, Koprivnica

Ured Koprivnica

Dravska 17
Poduzetnički Inkubator
48000, Koprivnica

Podaci o poduzeću

OIB: HR80486527944 Matični broj: 070095319

Broj bankovnog računa: HR2723860021110006674 (Podravska banka)

Firma je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu (Tt-14/3399-2). Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn

Vlasnik: Valent Vrhovski