logo

Prodajni odjel to go

Prodajni odjel to go, jedna je od naših najtraženijih usluga. Polazeći od ciljeva poduzeća, planiramo prodaju na godišnjoj razini, predlažemo korake za ostvarenje prodajnih planova i koordiniramo članove vašeg prodajnog tima te u konačnici zajednički odgovaramo za prodajni rezultat.