logo

Pregovaranje

Kupci sve više traže jeftine proizvode zadovoljavajuće kvalitete. Sve više kupuju artikle po posebnim akcijskim cijenama ili privatne marke. Za maloprodajne lance za koje radimo nastojimo osigurati najpovoljnije uvjete s dobavljačima te na osnovu podataka procjeniti koje proizvode je dobro ulistati, a koje izlistati s prodajnih mjesta. Osim toga, dogovaramo posebne uvjete vezane uz realizaciju planiranih količina te načine na koje će pojedini proizvodi biti izloženi i predstavljeni kupcima.