logo

LUCERA edukacije

  • Lucera
    Lucera

Opis projekta

S ciljem edukacije novih i potencijalnih poduzetnika, održali smo dvije petodnevne serije predavanja u Hrastovskom kod Ludbrega, u Centru za razvoj poduzetništva Ludbreg.

Teme radionica bile su strategije marketinga, izrada marketinškog plana, prodajne i pregovaračke vještine, komunikacijske i prezentacijske vještine te poslovno komuniciranje.

U sklopu radionica, nakon održanih predavanja zajednički smo razvijali marketinški plan za dvije poslovne ideje te savjetovali polaznike o prvim koracima za komercijalizaciju usluga koje misle ponuditi na tržištu.

Klijent

Centar za razvoj poduzetništva Ludbreg

Trajanje

listopad 2015. i veljača 2016.

Ostali projekti